Arhiva

UDK: 624.4:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza trajnosti grednih mostova na temelju dinamičkih i statičkih pokazatelja

Želimir Šimunić, Jure Radić, Ivana Mekjavić, Božidar Pavlović

Sažetak

Prikazano je stanje nosivosti i uporabljivosti izvedenih mostova do 50 m raspona te njihova ponašanja pod prometnim opterećenjem. Uspoređene su eksperimentalno dobivene i teorijske vrijednosti analiziranih mostova različitih poprečnih presjeka i različitih načina oslanjanja. Analizirane su prednosti i utvrđeno je koji su sustavi optimalni s obzirom na trajnost, a predviđeno je i njihovo ponašanje pod seizmičkim djelovanjem. Dane su smjernice za poboljšice u budućim primjenama.

Ključne riječi
gredni mostovi, trajnost, statička analiza, dinamička analiza, naprezanja, progibi, betonski mostovi, modalni oblici

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šimunić, Ž., Radić, J., Mekjavić, I., Pavlović, B.: Analiza trajnosti grednih mostova na temelju dinamičkih i statičkih pokazatelja, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 2

ILI:

Šimunić, Ž., Radić, J., Mekjavić, I., Pavlović, B. (2001). Analiza trajnosti grednih mostova na temelju dinamičkih i statičkih pokazatelja, GRAĐEVINAR, 53 (2)
Autori:

Želimir Šimunić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ivana Mekjavić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Božidar Pavlović
Hrvatski institut za mostove i konstrukcije (Himk)