Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj dugotrajnog opterećenja na spregnute sustave drvo-beton

Mislav Stepinac, Vlatka Rajčić, Jure Brabalić

Sažetak

Spregnuti sustavi drvo-beton predstavljaju vrlo dobro tehničko rješenje ne samo u sanacijama nego i u izgradnji novih objekata. Zasad se dimenzioniranje tih sustava provodi γ-postupkom definiranim u Eurokodu 5. Dugoročno ponašanje ovakvih sustava vrlo je kompleksan problem i ovisi o puzanju, bubrenju, skupljanju i temperaturnim promjenama unutar betona, puzanju i udjelu vlage u drvu, te o puzanju samog spoja. Dimenzioniranje takvih sustava prema sadašnjim propisima u određenim je uvjetima nedorečeno te postoji velik prostor za poboljšanja postojećih normi i propisa.

Ključne riječi
Eurocode 5, dugotrajno opterećenje, puzanje, spregnuti sustavi, drvo – beton, proračun spregnutih sustava

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stepinac, M., Rajčić, V., Brabalić, J.: Utjecaj dugotrajnog opterećenja na spregnute sustave drvo-beton, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 3, pp. 235-246, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1170.2014

ILI:

Stepinac, M., Rajčić, V., Brabalić, J. (2015). Utjecaj dugotrajnog opterećenja na spregnute sustave drvo-beton, GRAĐEVINAR, 67 (3), 235-246, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1170.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mislav Stepinac WEB
Mislav Stepinac
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Jure Barbalic WEB
Jure Brabalić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakulte