Arhiva

UDK: 725/728:620.93.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Energijska iskaznica zgrade u funkciji smanjenja potrošnje energije

Jure Talajić, Vladimir Pašagić

Sažetak

Primjenom europske Direktive o energijskim svojstvima zgrada (2002/91/EC), u Hrvatskoj će biti smanjena potrošnja energije. U radu se analizira pristup država Europske unije u certificiranju energijskih značajki zgrade. Predlažu se nužni uvijeti i kriteriji koje bi trebalo primijeniti u Hrvatskoj pri uspostavi sustava certificiranja, odnosno realizacije energijskih iskaznica zgrada temeljem rezultata termografskih mjerenja i spoznaja stečenih energijskim pregledom zgrada.

Ključne riječi
energijska iskaznica zgrade, termografska mjerenja, energijski pregled zgrade, Direktiva o energijskim svojstvima zgrada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Talajić, J., Pašagić, V.: Energijska iskaznica zgrade u funkciji smanjenja potrošnje energije, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 10

ILI:

Talajić, J., Pašagić, V. (2008). Energijska iskaznica zgrade u funkciji smanjenja potrošnje energije, GRAĐEVINAR, 60 (10)
Autori:

Jure Talajić
Brodarski institut

Vladimir Pašagić
Brodarski institut