Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza čeličnog rešetkastog jarbola izloženog djelovanju vjetra i leda

R. Tuğrul Erdem

Sažetak

Čelični rešetkasti jarboli ubrajaju se među najučinkovitije nosive konstrukcije u području visokogradnje. U ovom radu prikazana je nelinearna analiza čeličnog rešetkastog jarbola, koji je izložen različitim debljinama leda na nadmorskoj visini od 1500 m. Analiza je provedena pomoću programa konačnih elemenata SAP 2000. Nakon što su određeni geometrijski model i svojstva presjeka, primijenjene su različite kombinacije opterećenja. Provedenim analizama dobiven je odnos brzine vjetra i debljine leda te je određena maksimalna brzina vjetra koju konstrukcija može podnijeti s obzirom na različite debljine leda.

Ključne riječi
jarbol, nelinearna analiza, debljina leda, brzina vjetra, konačni elementi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Erdem, R. T.: Analiza čeličnog rešetkastog jarbola izloženog djelovanju vjetra i leda, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 7, pp. 681-689, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1181.2014

ILI:

Erdem, R. T. (2015). Analiza čeličnog rešetkastog jarbola izloženog djelovanju vjetra i leda, GRAĐEVINAR, 67 (7), 681-689, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1181.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Assoc. Prof. Dr. R. Turul Erdem WEB
R. Tuğrul Erdem
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo