Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza konstrukcije povijesnih građevina iz arhitektonskog i građevinskog aspekta

Ferit Cakir, Fazilet Kocyigit

Sažetak

Povijesne građevine značajan su dio svjetske kulturne baštine i trebaju se na siguran način sačuvati za buduće naraštaje. Interdisciplinarni pristup izuzetno je važan za očuvanje i restauraciju zidanih građevina. Imajući to na umu, u radu se s aspekta povijesti umjetnosti i stabilnosti konstrukcije razmatra medresa Gok, građevina stara 750 godina, smještena u Amasyji u Turskoj. U radu je provedena analiza dekorativnih elemenata iz povijesno-umjetničkog aspekta te detaljna prostorna analiza konstrukcije metodom konačnih elemenata.

Ključne riječi
antički ornamenti, povijesna građevina, metoda konačnih elemenata, zidane konstrukcije, ponašanje konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cakir, F., Kocyigit, F.: Analiza konstrukcije povijesnih građevina iz arhitektonskog i građevinskog aspekta, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 7, pp. 571-580, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1182.2014

ILI:

Cakir, F., Kocyigit, F. (2016). Analiza konstrukcije povijesnih građevina iz arhitektonskog i građevinskog aspekta, GRAĐEVINAR, 68 (7), 571-580, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1182.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1015 Autor 1 CAKIR WEB
Ferit Cakir
Sveučilište Amasya, Turska
Odjel za arhitekturu
Kocyigit WEB
Fazilet Kocyigit
Sveučilište u Amasyji, Turska
Arhitektonski fakultet