Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena stanja betonskog obalnog zida izloženog djelovanju morske vode više od 30 godina

Dubravka Bjegović, Marijana Serdar, Ana Baričević, Marija Jelčić Rukavina

Sažetak

U radu su prikazane posljedice dugotrajnog izlaganja betonskih konstrukcija morskom okolišu, na primjeru betonskih blokova obalnog zida koji se nalaze u moru više od 30 godina. Na blokovima je provedeno ispitivanje mehaničkih (tlačna čvrstoća) i trajnosnih (plinopropusnost i kapilarno upijanje) svojstava te kemijska analiza (količina kloridnih i sulfatnih iona). Osim ispitivanja, provedeno je modeliranje ponašanja betona u morskoj vodi uz pomoć programskih paketa Stadium i Conclife.

Ključne riječi
morski okoliš, sulfatna korozija, kloridi, ocjena stanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bjegović, D., Serdar, M., Baričević, A. ., Jelčić Rukavina, M. .: Ocjena stanja betonskog obalnog zida izloženog djelovanju morske vode više od 30 godina, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 12, pp. 1155-1164, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1188.2014

ILI:

Bjegović, D., Serdar, M., Baričević, A. ., Jelčić Rukavina, M. . (2015). Ocjena stanja betonskog obalnog zida izloženog djelovanju morske vode više od 30 godina, GRAĐEVINAR, 67 (12), 1155-1164, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1188.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Marijana Serdar WEB
Marijana Serdar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale
BARIČEVIĆ WEB
Ana Baričević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet, Zavod za materijale
Marija Jelcic Rukavina WEB
Marija Jelčić Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale