Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Postupci ocjenjivanja pouzdanosti postojećih mostova

Zlatko Šavor, Marta Šavor Novak

Sažetak

Budući da su mnogi mostovi u svijetu davno izgrađeni, a iz društvenih i ekonomskih razloga potrebno ih je i dalje upotrebljavati, nužno je provesti ocjenjivanje njihove pouzdanosti. U radu su opisana najnovija istraživanja u svezi s tom danas vrlo aktualnom problematikom. Predložene napredne proračunske metode za ocjenjivanje postojećih mostova u više koraka utemeljene su na probabilističkoj teoriji pouzdanosti, a razmatraju se karakteristična ispitivanja materijala, ocjene stanja i zalihe nosivosti konstrukcijskog sustava i stvarna prometna opterećenja. Dan je pregled inozemnih normi i napravljena njihova usporedba.

Ključne riječi
postojeći mostovi, pouzdanost, postupci ocjenjivanja, norme

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šavor, Z., Šavor Novak, M.: Postupci ocjenjivanja pouzdanosti postojećih mostova, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 6, pp. 557-572, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1190.2014

ILI:

Šavor, Z., Šavor Novak, M. (2015). Postupci ocjenjivanja pouzdanosti postojećih mostova, GRAĐEVINAR, 67 (6), 557-572, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1190.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Savor Marta
Marta Šavor Novak
Građevinski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu