Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj potresnih zona i lokalnih uvjeta tla na odziv armiranobetonskih zgrada

Burak Yön, Mehmet Emin Öncü, Yusuf Calayır

Sažetak

U radu se preko distribucije plastičnih zglobova istražuje utjecaj potresnih zona i lokalnih uvjeta u tlu, definiranih u turskim potresnim normama na nelinearni odziv armiranobetonskih građevina. Za numeričku analizu je odabrana okvirna armiranobetonska zgrada i izvršeni su nelinearni dinamički proračuni odziva u vremenu. Za potrebe analiza, odabrani zapisi potresa su prilagođeni kako bi odgovarali proračunskom spektru odziva, pri čemu su u obzir uzeta potresna područja i lokalni uvjeti u tlu. U radu su uspoređeni međukatni pomaci, poprečne sile u podnožju zgrade te trošenje energije u odabranim zglobovima.

Ključne riječi
potresna područja, lokalni uvjeti u tlu, distribuirani plastični zglobovi, proračun odziva u vremenu

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Yön, B., Öncü, M. E., Calayır, Y.: Utjecaj potresnih zona i lokalnih uvjeta tla na odziv armiranobetonskih zgrada, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 6, pp. 585-596, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1192.2014

ILI:

Yön, B., Öncü, M. E., Calayır, Y. (2015). Utjecaj potresnih zona i lokalnih uvjeta tla na odziv armiranobetonskih zgrada, GRAĐEVINAR, 67 (6), 585-596, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1192.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Burak Yoen WEB
Burak Yön
Sveučilište Dicle, Turska
Fakultet inženjerstva
Odjel za građevinarstvo
Mehmet Emin Oncu
Mehmet Emin Öncü
Sveučilište Dicle, Turska
Fakultet inženjerstva
Odjel za građevinarstvo
Yusuf Calayir
Yusuf Calayır
Sveučilište FIRAT, Turska
Fakultet inženjerstva
Odjel za građevinarstvo