Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ugrađena primarna energija i optimizacija energetski učinkovitih kuća

Miha Praznik, Martina Zbašnik-Senegačnik

Sažetak

Glavni zahtjev pri projektiranju moderne obiteljske kuće jest visoka energetska učinkovitost. Pravilnim odabirom sustava grijanja može se smanjiti potrošnja primarne energije i emisija stakleničkih plinova tijekom više desetljeća boravljenja u kući. Osim uporabnog vijeka građevine, faza gradnje također predstavlja energetsko i okolišno opterećenje. Kuće imaju ugrađenu primarnu energiju i emisiju CO2, zbog čega se danas teži poboljšanju ovojnice, ventilacije i sustava grijanja. Između ostalog, dodatni zahtjev za energetski učinkovite zgrade jest minimalni udio ugrađene energije.

Ključne riječi
toplinska izolacija, sustav grijanja, pasivna kuća, niskoenergetska kuća, primarna energija, ugrađena energija, operativna energija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Praznik, M., Zbašnik-Senegačnik, M.: Ugrađena primarna energija i optimizacija energetski učinkovitih kuća, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 9, pp. 853-864, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1193.2014

ILI:

Praznik, M., Zbašnik-Senegačnik, M. (2015). Ugrađena primarna energija i optimizacija energetski učinkovitih kuća, GRAĐEVINAR, 67 (9), 853-864, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1193.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
miha WEB
Miha Praznik
Građevinski institut ZRMK
Ljubljana, Slovenija
photo of author Martina Zbasnik Senegacnik WEB
Martina Zbašnik-Senegačnik
Sveučilište u Ljubljani,
Arhitektonski fakultet