Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza degradacije kolosijeka u sklopu sustava za upravljanje održavanjem željezničke infrastrukture

Stanislav Jovanović, Hakan Guler, Boško Čoko

Sažetak

Stanje elemenata željezničke infrastrukture ključni je faktor koji utječe na sigurnost prometa, raspoloživost infrastrukture, ukupne troškove radova na održavanju i remontu, kao i prihode. Mjerenje i analiza stanja elemenata željezničke infrastrukture je jedini ispravan pristup kako bi se na učinkovit način pratilo njihovo ponašanje te planirali radovi na održavanju. U radu se opisuje optimalna struktura sustava za upravljanje održavanjem željezničke infrastrukture (Railway Maintenance Management System - RMMS) s posebnim osvrtom na primjenu modela degradacije kao jednog od ključnih dijelova RMMS-a.

Ključne riječi
održavanje, željeznička infrastruktura, modeliranje degradacije kolosijeka, upravljanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jovanović, S., Guler, H., Čoko, B.: Analiza degradacije kolosijeka u sklopu sustava za upravljanje održavanjem željezničke infrastrukture, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 3, pp. 247-258, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1194.2014

ILI:

Jovanović, S., Guler, H., Čoko, B. (2015). Analiza degradacije kolosijeka u sklopu sustava za upravljanje održavanjem željezničke infrastrukture, GRAĐEVINAR, 67 (3), 247-258, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1194.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jovanović WEB
Stanislav Jovanović
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Zavod za građevinarstvo i geodeziju
Guler WEB
Hakan Guler
Sveučilište Sakarya
Odjel za građevinarstvo
Sakarya, Turska
oko WEB
Boško Čoko
Prometni institut CIP
Beograd, Srbija