Arhiva

UDK: 624.026.6.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dizala s direktnim pogonom

Milan Kostelac, Ante Krešimir Jagić, Zvonko Herold

Sažetak

U radu se opisuju dizala s direktnim pogonom polazeći od činjenice da su kod njih pogonski mehanizmi zasebni tehnički sustavi unutar građevine. Prikazane su strukture pogonskih mehanizama kod kojih se zahtijeva: mali prostor, bešuman rad, programska upravljivost, uz veoma visoku pogonsku pouzdanost i sigurnost. Opisani su visokomomentni motori koji svojim visokim tehničkim karakteristikama omogućuju ispunjenje traženih zahtjeva. Istaknute su prednosti primjene opisanih sustava.

Ključne riječi
građevina, direktni pogon, pogonski mehanizam, pouzdanost, sigurnost, dizalo, visokomomentni motor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kostelac, M., Jagić, A. K., Herold, Z.: Dizala s direktnim pogonom, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 10

ILI:

Kostelac, M., Jagić, A. K., Herold, Z. (2008). Dizala s direktnim pogonom, GRAĐEVINAR, 60 (10)
Autori:

Milan Kostelac
Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Ante Krešimir Jagić
APZ - Arhitektonski projektni zavod - inženjering d.d., Zagreb

Zvonko Herold
Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet strojarstva i brodogradnje