Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza valnog opterećenja podmorskih ispusta

Engin Gücüyen

Sažetak

Posljednjih se godina bilježi značajan napredak u području tehnologije izvođenja podmorskih ispusta. Takav napredak doveo je do konstrukcijskih poboljšanja podmorskih ispusta, posebice difuzorskih i vertikalnih cijevi te sapnica. Rad se bavi modeliranjem jednog dijela podmorskog ispusta, točnije difuzora, izrađenih od raznih materijala te utjecajima njihovog okruženja (unutarnji i vanjski tokovi). U analizama primijenjena je tehnika interakcije fluida i konstrukcije. Provedene analize pokazuju da su naprezanja najviša na spojevima između glavne i vertikalne cijevi. Najviši se pomaci ostvaruju pri osnom nanošenju valnog opterećenja na konstrukciju.

Ključne riječi
difuzori ispusta, domene fluida i konstrukcije, svojstva materijala, numeričke analize

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gücüyen, E.: Analiza valnog opterećenja podmorskih ispusta, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 8, pp. 799-808, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1204.2014

ILI:

Gücüyen, E. (2015). Analiza valnog opterećenja podmorskih ispusta, GRAĐEVINAR, 67 (8), 799-808, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1204.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Engin GUeCUeYEN WEB
Engin Gücüyen
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo