Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ovisnost odziva armiranobetonskih visokih zgrada o mjeri intenziteta potresa

Jelena Pejovic, Srđan Janković

Sažetak

U radu je provedena analiza ovisnosti između mjere intenziteta potresa IM i parametra seizmičkog odziva EDP, radi pronalaženja i definiranja najučinkovitijih ovisnosti EDP-IM za armiranobetonske visoke zgrade. Kao referentna konstrukcija izabrana je trideseterokatna AB visoka zgrada konstrukcijskog sustava s AB jezgrom. U okviru analize provedeno je 240 nelinearnih dinamičkih analiza na djelovanje 60 potresnih zapisa na prostornom modelu konstrukcije. Analizirane su postojeće i predložene su nove mjere intenziteta koje daju najučinkovitije ovisnosti za AB visoke zgrade.

Ključne riječi
visoke AB zgrade, mjera intenziteta, parametar seizmičkog odgovora, nelinearna dinamička i statička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pejovic, J., Janković, S.: Ovisnost odziva armiranobetonskih visokih zgrada o mjeri intenziteta potresa, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 8, pp. 749-759, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1205.2014

ILI:

Pejovic, J., Janković, S. (2015). Ovisnost odziva armiranobetonskih visokih zgrada o mjeri intenziteta potresa, GRAĐEVINAR, 67 (8), 749-759, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1205.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jelena Pejovic WEB
Jelena Pejovic
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet Podgorica
Jankovic Srdjan
Srđan Janković
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet