Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Geopolimerni beton s dodatkom granulirane zgure i crnog pepela rižinih ljuski

Prasanna Venkatesan Ramani, Pazhani Kandukalpatti Chinnaraj

Sažetak

U radu je prikazano eksperimentalno istraživanje čvrstoće i trajnosti geopolimernog betona s granuliranom zgurom visokih peći i crnim pepelom rižinih ljuski. Geopolimerni beton je prvobitno pripremljen s granuliranom zgurom kao primarnim vezivom umjesto cementa, a zatim je zgura zamijenjena s crnim pepelom rižinih ljuski. Dodatak crnog pepela u geopolimernom betonu iznad 10 % usporava razvoj čvrstoće, ali su takve vrijednosti čvrstoće i dalje iznad ciljane sve dok dodatak crnog pepela u betonu ne prelazi 20 %.

Ključne riječi
geopolimerni beton, zgura visokih peći, crni pepeo rižinih ljuski, čvrstoća, propusnost klorida, ubrzana korozija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ramani, P. V., Chinnaraj, P. K.: Geopolimerni beton s dodatkom granulirane zgure i crnog pepela rižinih ljuski, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 8, pp. 741-748, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1208.2015

ILI:

Ramani, P. V., Chinnaraj, P. K. (2015). Geopolimerni beton s dodatkom granulirane zgure i crnog pepela rižinih ljuski, GRAĐEVINAR, 67 (8), 741-748, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1208.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1st Author Prasanna Venkatesan Ramani WEB
Prasanna Venkatesan Ramani
Nacionalni institut za tehnologiju
Tiruchirappalli, Indija
2nd Author Pazhani Kandukalpatti Chinnaraj WEB
Pazhani Kandukalpatti Chinnaraj
Sveučilište Anna
Građevinski fakultet
Chennai, Indija