Arhiva

DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 2
Tip rada:
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

O proračunu zidova s otvorima

Krešimir Fresl, Damir Lazarević, Sanja Hak, Marta Šavor Novak

Sažetak

U radu se opisuje postupak proračuna zidova s otvorima koji je Veselin Simović uveo početkom sedamdesetih godina prošloga stoljeća. Rješenje je izvedeno u zatvorenom obliku prevođenjem sustava jednadžbi metode sila u linearnu diferencijsku jednadžbu s konstantnim koeficijentima. Spomenuti je postupak proračuna zidova s otvorima uspoređen s „modernijim“ postupkom proračuna metodom pomakâ, provedivim samo primjenom računala. Usporedbe rezultata pokazuju ograničenja primjenjivosti postupka, odnosno, vrste zidova za koje se rezultati mogu smatrati pouzdanima.

Ključne riječi
zid s otvorima, posmični zid, diferencijska jednadžba, metoda sila, metoda pomakâ

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fresl, K., Lazarević, D., Hak, S., Šavor Novak, M.: O proračunu zidova s otvorima, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 2, pp. 103-121

ILI:

Fresl, K., Lazarević, D., Hak, S., Šavor Novak, M. (2015). O proračunu zidova s otvorima, GRAĐEVINAR, 67 (2), 103-121
Autori:
FRESL Novo WEB
Krešimir Fresl
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
lazarevic WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Slika SH WEB
Sanja Hak
Basler & Hofmann, Zürich, Švicarska
Savor Marta
Marta Šavor Novak
Građevinski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu