Arhiva

UDK: 624.041.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Metoda relaksacije u proračunu konstrukcija

Zlatko Maglajlić

Sažetak

Ukratko su prikazani iterativni postupci rješavanja sustava linearnih algebarskih jednadžbi i metode za rješavanje nelinearnih problema konstrukcija. Metoda relaksacije je primijenjena za rješavanje linearnih i prilagođena je za nelinearne probleme ovisno o razmatranome problemu. Metoda omogućava izbor načina rješavanja materijalne i geometrijske nelinearnosti odvojeno ili simultano. Metoda može naći primjenu u rješavanju nelinearnih problema i u drugim područjima tehnike.

Ključne riječi
metoda relaksacije, linearnost, nelinearnost, proračun konstrukcija, sustav jednadžba, iterativna metoda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Maglajlić, Z.: Metoda relaksacije u proračunu konstrukcija, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 3

ILI:

Maglajlić, Z. (2001). Metoda relaksacije u proračunu konstrukcija, GRAĐEVINAR, 53 (3)
Autori:

Zlatko Maglajlić
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet