Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Industrijska otpadna kineska glina u betonu

Seeni Arumugam, Selvamony Chachithanantham, Ramaswamy Anandakumar, Ravikumar Muthusamy, BrightSingh Seeni

Sažetak

U ovom radu je prikazano istraživanje svojstava industrijske otpadne kineske gline (CCW) kao djelomične zamjene za sitni agregat u betonu. Učinkovitost zamjene sitnog agregata u betonu s otpadnom kineskom glinom određena je uspoređivanjem tlačne, vlačne i savojne čvrstoće, otpornosti na djelovanje kiseline i visokih temperatura betona s CCW-om i s konvencionalnim betonom. Rezultati istraživanja ukazuju da se CCW može koristiti kao djelomična zamjena sitnog agregata u betonu do približno 30 % bez ikakvih promjena u trajnosti betona.

Ključne riječi
otpadna kineska glina, otpornost na kiselinu, otpornost na visoke temperature, naprezanje pri savijanju

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Arumugam, S., Chachithanantham, S., Anandakumar, R., Muthusamy, R., Seeni, B.: Industrijska otpadna kineska glina u betonu, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 12, pp. 1111-1123, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1221.2015

ILI:

Arumugam, S., Chachithanantham, S., Anandakumar, R., Muthusamy, R., Seeni, B. (2017). Industrijska otpadna kineska glina u betonu, GRAĐEVINAR, 69 (12), 1111-1123, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1221.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1221 A 1 WWEB
Seeni Arumugam
Sveučilište S. Veerasamy Chettiar
Građevinski fakultet

Selvamony Chachithanantham
Sveučilište PSN, Građevinski fakultet
1221 A 3 WWEB
Ramaswamy Anandakumar
Sveučilište S. Veerasamy Chettiar
Građevinski fakultet
1221 A 4 WWEB
Ravikumar Muthusamy
Sveučilište Noorul Islam, Indija
1221 A 5 WWEB
BrightSingh Seeni
Sveučilište Anna, Chennai, Tamilnadu, Indija