Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Optimalizacija oblika lučnih mostova s otvorenim nadlučnim sklopom

Majid Pouraminian, Mohsen Ghaemian

Sažetak

U ovom se radu analizira lučni most s otvorenim nadlučnim sklopom. Računalni kod je izveden za izradu modela na temelju geometrijskih podataka, a radi rješavanja problema optimalizacije. U ovom se radu provodi postupak optimalnog projektiranja, a ukupan obujam materijala ugrađenog u donji ustroj mosta usvaja se kao objektivna funkcija. Donji ustroj sadrži stup i armiranobetonski luk. Na kraju je proveden i postupak optimalizacije pomoću algoritma za istovremeno stohastičko predviđanje poremećaja.

Ključne riječi
lučni most, otvoreni nadlučni sklop, istovremeno stohastičko predviđanje poremećaja, optimalizacija uzdužnog presjeka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pouraminian, M., Ghaemian, M.: Optimalizacija oblika lučnih mostova s otvorenim nadlučnim sklopom, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 12, pp. 1177-1185, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1223.2015

ILI:

Pouraminian, M., Ghaemian, M. (2015). Optimalizacija oblika lučnih mostova s otvorenim nadlučnim sklopom, GRAĐEVINAR, 67 (12), 1177-1185, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1223.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Majid Pouraminian WEB
Majid Pouraminian
Sveučilište Islamic Azad, Teheran
Građevinski fakultet
4 Mohsen Ghaemian WEB
Mohsen Ghaemian
Tehničko sveučilište Sharif
Odjel za građevinarstvo