Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ojačanje ab greda tehnikom povezivanja s predgotovljenom ab pločom

Ali Demir, Muhiddin Bağcı, Muhammed Tekin, Ayhan Nuhoğlu

Sažetak

U radu se analizira ponašanje AB greda ojačanih predgotovljenim AB pločama pravokutnog i U-presjeka. Provedeno je eksperimentalno istraživanje s ciljem ocjenjivanja učinkovitosti ojačanja predgotovljenim pločama. To je istraživanje popraćeno i 2-D nelinearnom analizom uz primjenu metode konačnih elemenata (NLFEA). Rezultati NLFEA analize su pokazali dobro podudaranje s rezultatima ispitivanja. Smatra se da je predloženi postupak dobra alternativa ojačanju pomoću AB obloga te da je taj postupak praktičan, ekonomičan i pouzdan za zgrade ili mostove s većim brojem jednakih greda.

Ključne riječi
AB greda, predgotovljena AB ploča, povezivanje, ojačanje, nelinearna analiza metodom konačnih elemenata

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Demir, A., Bağcı, M., Tekin, M., Nuhoğlu, A.: Ojačanje ab greda tehnikom povezivanja s predgotovljenom ab pločom, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 11, pp. 1063-1073, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1227.2015

ILI:

Demir, A., Bağcı, M., Tekin, M., Nuhoğlu, A. (2015). Ojačanje ab greda tehnikom povezivanja s predgotovljenom ab pločom, GRAĐEVINAR, 67 (11), 1063-1073, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1227.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ali Demir WEB
Ali Demir
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Građevinski fakultet
Muhiddin Bagci
Muhiddin Bağcı
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Muhamed WEB
Muhammed Tekin
Sveučilište Gelisim, Turska
Građevinski fakultet
ayhan
Ayhan Nuhoğlu
Sveučilište Ege, Turska
Građevinski fakultet