Arhiva

UDK: 666.97.03.001.7+662.613
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Svojstva samozbijajućeg betona s velikim udjelom letećeg pepela

Marijan Skazlić, Ivana Banjad Pečur, Ružica Rosković

Sažetak

Opisuje se samozbijajući beton kao nova vrsta betona koja ne zahtijeva zbijanje pri ugradnji. U radu su prikazana eksperimentalna ispitivanja svojstava samozbijajućeg betona s dodatkom letećeg pepela (30- 50 % mase cementa). Utvrđeno je da povećanje količine letećeg pepela utječe na poboljšanje svojstava trajnosti i na smanjenje tlačne čvrstoće. Analizom rezultata pokazano je da, u slučaju istog vodovezivnog omjera, samozbijajući beton ima bolja svojstva trajnosti od običnog betona.

Ključne riječi
leteći pepeo, mehanička svojstva, ispitivanje, projektiranje sastava, trajnost, samozbijajući beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skazlić, M., Banjad Pečur, I. ., Rosković, R.: Svojstva samozbijajućeg betona s velikim udjelom letećeg pepela, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 11

ILI:

Skazlić, M., Banjad Pečur, I. ., Rosković, R. (2008). Svojstva samozbijajućeg betona s velikim udjelom letećeg pepela, GRAĐEVINAR, 60 (11)
Autori:
Skazlic Marijan
Marijan Skazlić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Ivana Banjad Pecur WEB
Ivana Banjad Pečur
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale

Ružica Rosković
Našicecement d.d.