Arhiva

UDK: 624.131.38.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza odminirane mase sijanjem i obradom slike

Branko Božić, Stjepan Strelec

Sažetak

U radu se analizira razlika dobivena pri određivanju granulometrijskog dijagrama odminirane stijenke mase metodom sijanja i obradom slike za situaciju kada se fragmenti međusobno preklapaju. Ukratko je opisana tehnička analiza sijanja i analize slike. Pokazano je da se računalnim programom GoldSize dobivaju bliski rezultati onima koji se dobivaju sijanjem te da se taj program može vrlo uspješno primijeniti za određivanje granulometrijskog dijagrama odminirane stijenske mase.

Ključne riječi
granulometrijski dijagram, odminirana stijenska masa, računalni program, sijanje, analiza slike, fragmentacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Božić, B., Strelec, S.: Analiza odminirane mase sijanjem i obradom slike, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 3

ILI:

Božić, B., Strelec, S. (2001). Analiza odminirane mase sijanjem i obradom slike, GRAĐEVINAR, 53 (3)
Autori:

Branko Božić
Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet Varaždin

Stjepan Strelec
Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet Varaždin