Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena gubitka i ocjena potresnog rizika u istočnoj Turskoj

Ercan Işık, Mustafa Kutanis, İhsan Engin Bal

Sažetak

Potresni rizik urbanog građevnog fonda u Turskoj dobiva na sve većoj važnosti zbog vrlo visoke potresne opasnosti kombinirane s vjerojatno oštećenim i gusto naseljenim građevnim fondom. U radu je prikazano istraživanje usmjereno na istočni dio Turske gdje su seizmički izvori kao i stupanj potresne opasnosti drugačiji. Rezultati istraživanja pokazuju da je potresna sigurnost civilnih građevina i u ovim dijelovima znatno ugrožena te da su očekivani gubici visoki i na razini "ne prihvatljivosti". U radu je dana i procjena ekonomskih gubitaka i smrtnosti, ako se ostvari neki od očekivanih potresnih scenarija.

Ključne riječi
urbano područje, potresni rizik, potresni scenarij, procjena gubitka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Işık, E., Kutanis, M., Bal, İ. E.: Procjena gubitka i ocjena potresnog rizika u istočnoj Turskoj, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 7, pp. 581-592, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1242.2015

ILI:

Işık, E., Kutanis, M., Bal, İ. E. (2017). Procjena gubitka i ocjena potresnog rizika u istočnoj Turskoj, GRAĐEVINAR, 69 (7), 581-592, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1242.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:

Ercan Işık
Sveučilište Bitlis Eren, Turska
Fakultet inženjerstva i arhitekture
Odjel za građevinarstvo
2 KUTANIS WEB
Mustafa Kutanis
Turska
3 ENGIN BAL WEB
İhsan Engin Bal
Tehničko sveučilište u Istanbulu, Turska
Institut za potres i sprječavanje katastrofa