Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Čvrstoća i mikrostruktura morta sa zamjenskim materijalima umjesto pijeska

Jeyaprabha Balasubramanian, Elangovan Gopal, Prakash Periakaruppan

Sažetak

U radu se razmatra čvrstoća i mikrostruktura morta u kojem se kao zamjena za riječni pijesak (RS) koriste drobljeni pijesak (MS) i granitni prah (GP) u raznim udjelima. Za postizanje maksimalne tlačne čvrstoće i vlačne čvrstoće pri cijepanju, optimalni težinski udio GP u RS iznosi 15 %. Svojstva čvrstoće morta koji sadrži MS bolja su od odgovarajućih svojstava mortova RS i GP, bez obzira na vrijeme njege. Za mortove MS i GP provedena je toplinska analiza, mikrostrukturna analiza i mineraloška analiza, a pritom su korišteni postupci TGA, SEM, XRD i FT-IR.

Ključne riječi
drobljeni pijesak, granitni prah, mort, mikrostruktura, svojstva čvrstoće

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Balasubramanian, J., Gopal, E., Periakaruppan, P.: Čvrstoća i mikrostruktura morta sa zamjenskim materijalima umjesto pijeska, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 1, pp. 29-37, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1245.2015

ILI:

Balasubramanian, J., Gopal, E., Periakaruppan, P. (2016). Čvrstoća i mikrostruktura morta sa zamjenskim materijalima umjesto pijeska, GRAĐEVINAR, 68 (1), 29-37, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1245.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Balasubramanian WEB
Jeyaprabha Balasubramanian
Fatima Michael fakultet inženjerstva i tehn.
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija
Dr.Elangovan
Elangovan Gopal
Sveučilišni fakultet inženjerstva
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija
PP 2
Prakash Periakaruppan
Thiagarajar College
Odjel za kemiju
Tamil Nadu, Indija