Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena metode komponenata u proračunu drveno-čeličnog priključka

Alfonsas Daniūnas, Tomas Gečys

Sažetak

U radu je predstavljena metoda komponenata za određivanje otpornosti na savijanje u inovativnom drveno-čeličnom priključku greda-greda. Proračun otpornosti čeličnih elemenata priključka proveden je u skladu s normama EN 1993-1-8. Otpornosti pojedinih drvenih elemenata određene su prema normi EN 1995-1-1, a temelje se na laboratorijskim ispitivanjima uzoraka stvarne veličine i rezultatima modeliranja konačnim elementima. Razvijeni model proračuna otpornosti na savijanje, prema metodi komponenata, dobro se podudara s rezultatima ispitivanja uzoraka stvarne veličine i modeliranja konačnim elementima.

Ključne riječi
priključak drvo-čelik, otpornost na savijanje priključka, metoda komponenata

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Daniūnas, A., Gečys, T.: Primjena metode komponenata u proračunu drveno-čeličnog priključka, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 11, pp. 1087-1092, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1257.2015

ILI:

Daniūnas, A., Gečys, T. (2015). Primjena metode komponenata u proračunu drveno-čeličnog priključka, GRAĐEVINAR, 67 (11), 1087-1092, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1257.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Daniunas WEB
Alfonsas Daniūnas
Tehničko sveučilište Vilnius Gediminas
Zavod za čelične i drvene konstrukcije
Vilnius, Litva
Gecys WEB
Tomas Gečys
Tehničko sveučilište Vilnius Gediminas
Zavod za čelične i drvene konstrukcije
Vilnius, Litva