Arhiva

UDK: 69.008:624.041
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projektiranje i suvremeni produkcijski koncepti

Dražen Bošković

Sažetak

Postojeće teorije inženjerskog projektiranja temeljene na matematičkim dekompozicijskim formulacijama nedostatno tumače induktivnu kompleksnost projektnih procesa. Stoga tumačenja treba tražiti u analogiji sa suvremenom produkcijskom teorijom koja predstavlja širi okvir produkcijskog oblikovanja. Prikazana je povezanost projektiranja s produkcijskim transformacijskim konceptom, konceptom toka i vrijednosnim konceptom te razvoj projektnih metoda od prijašnjih do suvremenih.

Ključne riječi
transformacijski koncept, koncept toka, vrijednosni koncept, produkcijski koncept, produkcijsko oblikovanje, projektiranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bošković, D.: Projektiranje i suvremeni produkcijski koncepti, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 11

ILI:

Bošković, D. (2008). Projektiranje i suvremeni produkcijski koncepti, GRAĐEVINAR, 60 (11)
Autori:

Dražen Bošković
Institut IGH d.d.