Arhiva

UDK: 624.072.2.001.1:624.012.4.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun na poprečne sile greda od betona velikih čvrstoća ojačanih vlaknima

Ivana Tomičić

Sažetak

U radu se navode prednosti primjene betona velike čvrstoće, ojačanog čeličnim vlaknima, za poboljšanje nosivosti, trajnosti i uporabivosti tradicijski armiranih i prednapetih konstrukcija. Prikazani su eksperimentalno i teorijski dobiveni izrazi za proračun greda naprezanih poprečnim silama. Obuhvaćeni su svi relevantni parametri i doprinos uklinjavanja zrna agregata te djelotvornost vlakana. Predlaže se primjena ovoga betona za građenje nosivih i trajno uporabivih konstrukcija.

Ključne riječi
trajnost, velike čvrstoće, poprečne sile, proračun, greda, nosivost, beton ojačan vlaknima

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Proračun na poprečne sile greda od betona velikih čvrstoća ojačanih vlaknima, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 11

ILI:

Tomičić, I. (2008). Proračun na poprečne sile greda od betona velikih čvrstoća ojačanih vlaknima, GRAĐEVINAR, 60 (11)
Autori:

Ivana Tomičić