Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mehanička svojstva hibridnog mikroarmiranog betona s miješanim cementom

Ramesh Kanagavel, Arunachalam Kalidass

Sažetak

U radu su promatrane tlačna, vlačna, savojna i udarna čvrstoća hibridnih mikroarmiranih betona s dodatkom vlakana. Kao djelomična zamjena cementa upotrijebljeni su leteći pepeo, pepeo rižinih ljuski i vapnenac. Korištena su čelična, karbonska i polipropilenska vlakana u različitim udjelima. Rezultati su pokazali da hibridni mikroarmirani betoni s čeličnim i karbonskim vlaknima, odnosno čeličnim, karbonskim i polipropilenskim vlaknima imaju bolja tlačna, vlačna i savojna svojstva te veću udarnu čvrstoću.

Ključne riječi
miješani cementi, hibridni mikroarmirani beton, tlačna čvrstoća, vlačna čvrstoća cijepanjem, savojna čvrstoća, udarna čvrstoća, postpukotinsko ponašanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kanagavel, R., Kalidass, A. .: Mehanička svojstva hibridnog mikroarmiranog betona s miješanim cementom, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 1, pp. 1-10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1282.2015

ILI:

Kanagavel, R., Kalidass, A. . (2017). Mehanička svojstva hibridnog mikroarmiranog betona s miješanim cementom, GRAĐEVINAR, 69 (1), 1-10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1282.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ramesh Kanagavel WEB
Ramesh Kanagavel
Sveučilište za informacijske tehnologije K.L.N.
Katedra za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija
Arunachalam
Arunachalam Kalidass
Sveučilište za informacijske tehnologije K.L.N.
Katedra za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija