Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Određivanje rezidualne vrijednosti građevinske mehanizacije na temelju starosti strojeva

Igor Milosevic, Predrag Petronijević, Dragan Arizanovic

Sažetak

U radu je istražen odnos između rezidualne vrijednosti i vijeka trajanja strojeva. Rezultat istraživanja je kreiranje nekoliko modela primjenom simboličke regresije u kojoj je zavisna varijabla rezidualna vrijednost, nezavisne varijable su modeli strojeva, kalendarska starost stroja, kumulativni broj radnih sati stroja i indeks inflacije. Procjena rezidualne vrijednosti je ključna za donošenje investicijskih odluka. Istraživanje je pokazalo da postoji mogućnost razvijanja okvirnog prognostičkog matematičkog modela rezidualne vrijednosti građevinske mehanizacije koristeći simboličku analizu dostupnog seta podataka koji čine 61 153 stroja.

Ključne riječi
građevinska mehanizacija, rezidualna vrijednost, simbolička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milosevic, I., Petronijević, P., Arizanovic, D.: Određivanje rezidualne vrijednosti građevinske mehanizacije na temelju starosti strojeva, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 1, pp. 45-55, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1285.2015

ILI:

Milosevic, I., Petronijević, P., Arizanovic, D. (2020). Određivanje rezidualne vrijednosti građevinske mehanizacije na temelju starosti strojeva, GRAĐEVINAR, 72 (1), 45-55, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1285.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Igor Milosevic WEB
Igor Milosevic
Dabar D.O.O., Srbija
Predrag Petronijevic WEB
Predrag Petronijević
Sveučilište u Beogradu, Srbija
Građevinski fakultet
Dragan Arizanovic WEB
Dragan Arizanovic
Sveučilište u Beogradu, Srbija
Građevinski fakultet