Arhiva

UDK: 624.071.001.5:624.043
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj veličine zidnog nosača na njegovu nosivost i duktilnost

Željko Smolčić, Joško Ožbolt, Darko Meštrović

Sažetak

Prikazani su rezultati proračuna utjecaja veličine zidnog nosača bez armature za preuzimanje posmićnih naprezanja na njegovu nosivost i duktilnost. Primijenjen je program za nelinearni proračun betonskih konstrukcija temeljen na metodi konačnih elemenata. Proračun je proveden za tri različita postotka armiranja na savijanje i pokazuje da se povećanjem dimenzija smanjuje nominalna nosivost i duktilnost. Ističe se da za inženjersku praksu pad nominalne nosivosti nije značajan.

Ključne riječi
utjecaj veličine zidnog nosača, nosivost, duktilnost, nelinearni proračun, metoda konačnih elemenata, zidni nosač

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Smolčić, Ž., Ožbolt, J., Meštrović, D.: Utjecaj veličine zidnog nosača na njegovu nosivost i duktilnost, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 12

ILI:

Smolčić, Ž., Ožbolt, J., Meštrović, D. (2008). Utjecaj veličine zidnog nosača na njegovu nosivost i duktilnost, GRAĐEVINAR, 60 (12)
Autori:
Smolcic Zeljko
Željko Smolčić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
ozbolt WEB
Joško Ožbolt
Institute of Construction Materials,
University of Stuttgart

Darko Meštrović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet