Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena pouzdanosti i otpornosti ploča na proboj

Kernou Nassim, Bouafia Youcef, Khalil Belakhdar

Sažetak

U radu se numerički ocjenjuje otpornost ploča na proboj te se prikazuje usporedba s predviđanjima utemeljenima na nekim propisima za projektiranje. Analizira se i interakcija glavnih parametara koji utječu na proboj i vrstu sloma ploča. Rezultati analize pouzdanosti prikazani su pomoću indeksa pouzdanosti za razne razine Pu/Pflex. Uz analizu pouzdanosti, provedena je i analiza osjetljivosti u smislu različitih razina opterećenja kako bi se na taj način istražio utjecaj osnovnih varijabli na rezultate.

Ključne riječi
analiza pouzdanosti, armiranobetonske ploče, analiza osjetljivosti, površina odziva, otpornost na proboj posmikom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Nassim, K., Youcef, B., Belakhdar, K.: Ocjena pouzdanosti i otpornosti ploča na proboj, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 11, pp. 1051-1062, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1295.2015

ILI:

Nassim, K., Youcef, B., Belakhdar, K. (2015). Ocjena pouzdanosti i otpornosti ploča na proboj, GRAĐEVINAR, 67 (11), 1051-1062, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1295.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
KERNOU WEB
Kernou Nassim
Sveučilište Bejaia, Alžir
Građevinski fakultet
Bouafia WEB
Bouafia Youcef
Sveučilište Mouloud Mammeri, Alžir
Građevinski fakultet
Khali WEB
Khalil Belakhdar
Sveučilište Centar u Tamanghassetu, Alžir
Fakultet tehničkih znanosti