Arhiva

UDK: 624.012.6.001.3:69.009.18
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Osnovna svojstva stakla kao konstrukcijskog materijala i norme u primjeni

Tatjana Gere, Ivica Kožar

Sažetak

U članku su navedene osnovne značajke stakla kao konstrukcijskog materijala i norme: američka norma za staklo ASTM E-1300-07, britanska norma BS 6262 te europska prednorma prEN 13474. Američka i britanska norma prilagođene su proračunu staklenih ploča opterećenih kontinuiranim jednoliko raspoređenim opterećenjem. Europska prednorma bazira se na već poznatom proračunu prema parcijalnim faktorima sigurnosti te razlikuje proračun staklenih ispuna i nosivih staklenih elemenata

Ključne riječi
opterećenje, proračun, staklena ploča, staklo, staklo kao konstrukcijski materijal, svojstva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gere, T., Kožar, I.: Osnovna svojstva stakla kao konstrukcijskog materijala i norme u primjeni, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 12

ILI:

Gere, T., Kožar, I. (2008). Osnovna svojstva stakla kao konstrukcijskog materijala i norme u primjeni, GRAĐEVINAR, 60 (12)
Autori:

Tatjana Gere
RI ISA d.o.o.
Ivica KoE ar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet