Arhiva

UDK: 628.21.001.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kanalizacijski sustav Kaštela - Trogir

Petar Reić

Sažetak

Opisuje se projekt odvodnje Kaštela - Trogir što je sastavni dio projekta Eko-Kaštelanski zaljev. Uz obrazloženje svrhe zahvata prikazana je lokacija i područje njegova utjecaja. Dani su podaci o postupcima kojima se došlo do usvojenog rješenja. Prikazana je podjela na šest osnovnih podsustava i dane su njihove osnovne karakteristike. Posebno je opisan Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOV) Divulje. U zaključku se ističe pozitivne posljedice realizacije zahvata.

Ključne riječi
pročišćavanje, podsustavi, CUPOV Divulje, Kanalizacijski sustav Kaštela - Trogir, otpadne vode, odvodnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Reić, P.: Kanalizacijski sustav Kaštela - Trogir, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 5

ILI:

Reić, P. (2004). Kanalizacijski sustav Kaštela - Trogir, GRAĐEVINAR, 56 (5)
Autori:

Petar Reić
Agencija EKO Kaštelanski zaljev