Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Oscilacije kabela uslijed indirektne pobude

Marija Demšić, Verica Raduka

Sažetak

U radu je formuliran analitički model oscilacija kabela za nehomogene rubne uvjete pri čemu su uzete u obzir kvadratne i kubne nelinearnosti sustava. Oblikovan je reducirani sustav koji je riješen numeričkom integracijom, te za slučaj prisilnih i parametarskih oscilacija perturbacijskom metodom višestrukih skala. Dobivena rješenja uspoređena su s rješenjima numeričkog modela pri čemu je korištena metoda konačnih diferencija i algoritam prediktor-korektor za vremensku integraciju sustava jednadžbi.

Ključne riječi
kabeli, nelinearne oscilacije, metoda višestrukih skala

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Demšić, M., Raduka, V.: Oscilacije kabela uslijed indirektne pobude, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 9, pp. 829-841, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1311.2015

ILI:

Demšić, M., Raduka, V. (2015). Oscilacije kabela uslijed indirektne pobude, GRAĐEVINAR, 67 (9), 829-841, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1311.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
demsic WEB
Marija Demšić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
verica WEB
Verica Raduka
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet