Arhiva

UDK: 624.01.001.3:551.508.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena termografije u građevinarstvu

Vladimir Pašagić

Sažetak

Infracrvena termografija, odnosno termografija beskontaktna je metoda mjerenja energije zračenja. Mjerenjem energije zračenja indirektno se mjeri temperatura površine promatrane građevine, što omogućuje zaključivanje o statičkim i dinamičkim značajkama te građevine. Prikazane su mogućnosti primjene infracrvene termografije u građevinarstvu. Opisana je fizikalna osnova termografije, princip mjerne metode, rad termografskog uređaja te odgovarajuće norme, uz primjere primjene.

Ključne riječi
građevinarstvo, energija zraćenja, mjerna metoda, površina građevine, značajke građevine, infracrvena termografija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pašagić, V.: Primjena termografije u građevinarstvu, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 12

ILI:

Pašagić, V. (2008). Primjena termografije u građevinarstvu, GRAĐEVINAR, 60 (12)
Autori:

Vladimir Pašagić
Brodarski institut