Arhiva

UDK: 728.81:624.059.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Zamjena kamenih stupova u prizemlju dvorca Veliki Tabor

Egon Lokošek

Sažetak

Uvodno su dani osnovni povijesni podaci o dvorcu Veliki Tabor te o obnovama u njemu za posljednjih 100 godina. Prikazano je stanje konstrukcije trijema prije obnove s podacima o istraživanjima. Opisani su nedostaci i oštećenja postojećeg stanja konstrukcije. Prikazano je projektno rješenje i izvedba zamjene stupova u prizemlju dvorišnog trijema koji nisu mogli nositi pripadajuće opterećenje. Fotografije dobro ilustriraju provedbu toga graditeljski iznimno zanimljivog pothvata.

Ključne riječi
preventivna sanacija, dvorac, zamjena stupova, trijem, kameni stupovi, oštećenja, obnova, Velik Tabor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lokošek, E.: Zamjena kamenih stupova u prizemlju dvorca Veliki Tabor, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 5

ILI:

Lokošek, E. (2004). Zamjena kamenih stupova u prizemlju dvorca Veliki Tabor, GRAĐEVINAR, 56 (5)
Autori:

Egon Lokošek
Sveučilište u Zagrebu,
Arhitektonski fakultet