Arhiva

UDK: 624.072.33+624.04
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun bočno pridržanih tankostijenih nosača otvorenog presjeka

Diana Šimić

Sažetak

Opisana su teorijska i eksperimentalna istraživanja ponašanja tankostijenih nosača otvorenog poprečnog presjeka s bočnim pridržanjem. Posebno su razmatrani nosači Z-profila bočno pridržani uzduž pojasa trapezno profiliranim limom. Analiza ponašanja bočno pridržanog tankostijenog nosača provedena je tako što je njegov nepridržani pojas modeliran kao nosač na elastičnoj podlozi. U postupku je rotacijska opruga zamijenjena bočnom linijskom oprugom s krutošću elastične podloge.

Ključne riječi
Z-profil, bočno pridržanje, rotaciona opruga, rotaciona krutost, bočna linijska opruga, tankostijeni nosač otvorenog presjeka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šimić, D.: Proračun bočno pridržanih tankostijenih nosača otvorenog presjeka, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 5

ILI:

Šimić, D. (2004). Proračun bočno pridržanih tankostijenih nosača otvorenog presjeka, GRAĐEVINAR, 56 (5)
Autori:

Diana Šimić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet