Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Preliminarno istraživanje utjecaja orijentacije vlakana u mikroarmiranim mortovima

Julien Michels, Matija Gams

Sažetak

U radu se obrađuje utjecaj čeličnih vlakana u mikroarmiranim mortovima. Uzorci morta u svježem stanju, s nasumično raspoređenim vlaknima su smješteni u spiralnu zavojnicu i izloženi elektromagnetskskom polju u cilju postizanja usmjerenosti vlakana. Lokacija i orijentacija vlakana je određena rengenskom snimkom. Provedena su ispitivanja čvrstoće na savijanje uz kontrolu progiba ISC sustavom (engl. Digital Image Correlation System - ICS). S obzirom na orijentaciju vlakana, rezultati su pokazali poboljšanu disipaciju energije i veću energiju pri lomu kod uzoraka s usmjerenim vlaknima.

Ključne riječi
proizvodnja i tehnologija betona, betonske konstrukcije, čvrstoća, ispitivanje materijala

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Michels, J., Gams, M.: Preliminarno istraživanje utjecaja orijentacije vlakana u mikroarmiranim mortovima, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 8, pp. 645-655, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1356.2016

ILI:

Michels, J., Gams, M. (2016). Preliminarno istraživanje utjecaja orijentacije vlakana u mikroarmiranim mortovima, GRAĐEVINAR, 68 (8), 645-655, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1356.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Photo JMichels WEB
Julien Michels
Švicarski državni laboratorij za materijale
i tehnologije - EMPA
Photo MGams WEB
Matija Gams
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana