Arhiva

UDK: 691.001.5:620.179.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 5
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Mjerna nesigurnost toplinske vodljivosti građevinskih materijala

Mladen Bezjak

Sažetak

Opisan je uređaj za mjerenje toplinske vodljivosti građevinskih materijala, koji se nalazi u Laboratoriju građevinske fizike Instituta građevinarstva Hrvatske u Zagrebu. Popisane su sve sastavnice mjerne nesigurnosti (debljina uzoraka, referentne temperature, padovi temperatura na uzorcima i gustoće toplinskog toka) i izveden je matematički model njihovog proračuna. Također, izveden je izraz za izračun proširene mjerne nesigurnosti toplinske vodljivosti građevinskih materijala.

Ključne riječi
mjerna nesigurnost, toplina, toplinska vodljivost, temperatura, mjerenje temperature, mjerenje, građevinski materijali

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bezjak, M.: Mjerna nesigurnost toplinske vodljivosti građevinskih materijala, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 5

ILI:

Bezjak, M. (2004). Mjerna nesigurnost toplinske vodljivosti građevinskih materijala, GRAĐEVINAR, 56 (5)
Autori:

Mladen Bezjak
Institut IGH