Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Alternativno rješenje za križno uslojene kompozitne debele ploče

Nurten Ateş, Gülçin Tekin, Fethi Kadıoğlu

Sažetak

U radu se opisuje analiza ortotropnih linearnoelastičnih križno uslojenih kompozitnih debelih ploča, pri čemu se u obzir uzima zajedničko djelovanje poprečnih posmičnih i normalnih naprezanja. Rješenja se dobivaju primjenom metoda funkcionalne analize u kombinaciji s Gâteauxovom derivacijom. Za potrebe analize razvijen je novi funkcional sa članovima za rubne uvjete. Primijenjen je serendipity element sa četiri čvora i osam stupnjeva slobode. Kako bi se potvrdila točnost novorazvijenoga mješovitog konačnog elementa , numerički su rezultati uspoređeni s objavljenim rješenjima. Utvrđeno je da je novorazvijeni element izuzetno točan i djelotvoran.

Ključne riječi
križno uslojeni laminat, kompozitne ploče debljeg presjeka, mješoviti konačni element, statička analiza, Gâteauxova derivacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ateş, N., Tekin, G., Kadıoğlu, F.: Alternativno rješenje za križno uslojene kompozitne debele ploče, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 6, pp. 451-460, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1360.2015

ILI:

Ateş, N., Tekin, G., Kadıoğlu, F. (2016). Alternativno rješenje za križno uslojene kompozitne debele ploče, GRAĐEVINAR, 68 (6), 451-460, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1360.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
NURTEN WEB
Nurten Ateş
Tehničko sveučilište u Istanbulu, Turska
Gulcin Tekin WEB
Gülçin Tekin
Tehničko sveučilište Yıldız
Davutpaşa Campus
Istanbul, Turska
Odjel za građevinarstvo
FETHI WEB
Fethi Kadıoğlu
Tehničko sveučilište u Istanbulu
Ayazağa Campus
Odjel za građevinarstvo
Istanbul, Turska