Arhiva

UDK: 628.12.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir

Dragutin Mihelčić, Rodoljub Lalić

Sažetak

Opisuje se projekt poboljšanja i dogradnje vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir – prva etapa kao dijela integralnog ekološkog projekta Eko – Kaštelanski zaljev. Predstavljeni su objekti I. etape koji sadrže devet funkcionalnih cjelina. Dani su podaci o raspoloživim količinama i kakvoći vode. Opisana je koncepcija cijelog sustava vodoopskrbe, prikazani su glavni objekti sustava i način realizacije I. etape izgradnje. Posebno su detaljnije prikazani najznačajniji objekti.

Ključne riječi
prva etapa, vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir, poboljšanje, dogradnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mihelčić, D., Lalić, R.: Vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 6

ILI:

Mihelčić, D., Lalić, R. (2004). Vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir, GRAĐEVINAR, 56 (6)
Autori:

Dragutin Mihelčić
Hidroprojekt-Ing

Rodoljub Lalić
Projektni biro Split