Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Otkrivanje oštećenja armiranobetonskih konstrukcija primjenom piezoelektričnih pametnih agregata

Dragoslav Stojić, Tamara Nestorović, Nemanja Markovic, Radovan Cvetković, Nikola Stojić

Sažetak

Primjena aktivnih sustava monitoringa kod otkrivanja oštećenja armiranobetonskih konstrukcija pomoću piezoelektričnih pametnih agregata, kao i na temelju širenja valova, trenutačno su najsuvremenija istraživanja u svijetu. U radu su predstavljeni originalni modeli s parametarskom analizom problema promjene indeksa oštećenja konstrukcija u ovisnosti o veličini, položaju i orijentaciji pukotina. Numeričko modeliranje širenja valova u armiranom betonu izvedeno je eksplicitnom metodom konačnih elemenata koja je veoma učinkovita za ovu uporabu.

Ključne riječi
piezoelektričnost, monitoring konstrukcija, metod konačnih elemenata, armirani beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stojić, D., Nestorović, T., Markovic, N., Cvetković, R., Stojić, N.: Otkrivanje oštećenja armiranobetonskih konstrukcija primjenom piezoelektričnih pametnih agregata, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 5, pp. 371-380, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1372.2015

ILI:

Stojić, D., Nestorović, T., Markovic, N., Cvetković, R., Stojić, N. (2016). Otkrivanje oštećenja armiranobetonskih konstrukcija primjenom piezoelektričnih pametnih agregata, GRAĐEVINAR, 68 (5), 371-380, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1372.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Stojic slika
Dragoslav Stojić
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Tamara Nestorovic WEB
Tamara Nestorović
Sveučilište Ruhr u Bochumu
Fakultet za građevinarstvo i zaštitu okoliša

Markovic WEB
Nemanja Markovic
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Cvetkovic WEB
Radovan Cvetković
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Nikola Stojic WEB
Nikola Stojić
Institut za ceste, Srbija