Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Korištenje mulja s UPOV-a u proizvodnji cementnog morta i betona

Dražen Vouk, Marijana Serdar, Domagoj Nakić, Aleksandra Anić-Vučinić

Sažetak

U radu je opisana problematika vezana uz generiranje i zbrinjavanje mulja s UPOV-a (uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) u Hrvatskoj. Poseban osvrt je dan na mogućnost i opravdanost korištenja pepela dobivenog spaljivanjem mulja. Naglasak je stavljen na ugradnju pepela u betonskoj industriji, pri proizvodnji cementnog morta i betona. U radu su opisani rezultati dosada provedenih istraživanja u okviru svjetske prakse, s primarnim osvrtom na utjecaj ugradnje pepela na karakteristike cementnog morta i betona.

Ključne riječi
otpadne vode, UPOV, zbrinjavanje mulja, pepeo, cementni mort, beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vouk, D., Serdar, M., Nakić, D., Anić-Vučinić, A.: Korištenje mulja s UPOV-a u proizvodnji cementnog morta i betona, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 3, pp. 199-210, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1374.2015

ILI:

Vouk, D., Serdar, M., Nakić, D., Anić-Vučinić, A. (2016). Korištenje mulja s UPOV-a u proizvodnji cementnog morta i betona, GRAĐEVINAR, 68 (3), 199-210, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1374.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vouk Drazen
Dražen Vouk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Marijana Serdar WEB
Marijana Serdar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale
Domagoj Nakic WEB
Domagoj Nakić
Sveučilište u Zagrebu
Građevonski fakultet
AAV3 WEB
Aleksandra Anić-Vučinić
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet u Varaždinu