Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena plastike iz elektroničkog otpada u asfaltnim kolnicima

Lakshmi Murugan

Sažetak

U radu je prikazano istraživanje provedeno na uzorcima tradicionalnih asfaltnih mješavina i mješavina asfalta s dodatkom granula plastike kao zamjene za krupni agregat. Uspoređene su vrijednosti Marshallove stabilnosti asfaltnih mješavina s ciljem određivanja optimalnog udjela granula plastike. Cilj je bio utvrditi postoji li mogućnost da se u kolnicima primjene plastične komponente dobivene recikliranjem elektroničkog otpada, što se izvodi u sklopu plana za odgovorno gospodarenje elektroničkim otpadom, kojeg u posljednje vrijeme ima sve više.

Ključne riječi
elektronički otpad, održivost, recikliranje, kolnici, bitumen

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Murugan, L.: Primjena plastike iz elektroničkog otpada u asfaltnim kolnicima, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 7, pp. 607-615, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1375.2015

ILI:

Murugan, L. (2018). Primjena plastike iz elektroničkog otpada u asfaltnim kolnicima, GRAĐEVINAR, 70 (7), 607-615, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1375.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
lakshmi
Lakshmi Murugan
Fakultet inženjerstva i tehnologije Kamaraj
Tamil Nadu, Indija