Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Hidroelektrana Ombla - projekt za energetsko iskorištenje podzemnih voda u kršu

Tomislav Paviša, Zvonimir Sever

Sažetak

Energetski potencijal površinskih vodotoka na krškom terenu dinarida, koji se u širokom pojasu proteže uz hrvatsku obalu, većim je dijelom iskorišten. Međutim, značajni dio voda koje se akumuliraju u krškom podzemlju ovog velikog prostora nije do danas adekvatno energetski vrednovan. Na osnovi rezultata opsežnih istraživanja izrađen je projekt HE Ombla čija je posebnost da su joj sve građevine smještene u podzemlju te da se koristi voda iz podzemne akumulacije, stvorene izgradnjom podzemne brane.

Ključne riječi
podzemne vode, krški teren, podzemna brana, energetski potencijal, podzemna akumulacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Paviša, T., Sever, Z.: Hidroelektrana Ombla - projekt za energetsko iskorištenje podzemnih voda u kršu, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 5, pp. 471-483, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1377.2015

ILI:

Paviša, T., Sever, Z. (2015). Hidroelektrana Ombla - projekt za energetsko iskorištenje podzemnih voda u kršu, GRAĐEVINAR, 67 (5), 471-483, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1377.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Pavisa WEB
Tomislav Paviša
Dubrovnik
SEVER WEB
Zvonimir Sever
Elektroprojekt Zagreb