Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj letećeg pepela i smanjenja vodovezivnog omjera na svojstva betona s recikliranim agregatom

Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Suzana Vukoslavčević, Slobodan Supić, Mirjana Laban

Sažetak

U radu su prikazani rezultati ispitivanja zajedničkog učinka djelomične zamjene cementa s letećim pepelom i upotrebe recikliranog agregata s ciljem poboljšanja održivosti betona. Ispitivano je devet betonskih mješavina, u kojima su varirani količina letećeg pepela i vodovezivni omjer, analizirani su: tlačna čvrstoća, kapilarno upijanje, vodopropusnost i otpornost na prodor klorida. Dobiveno je da se povećanjem količine letećeg pepela neznatno smanjuje tlačna čvrstoća, ali da se smanjenjem vodovezivnog omjera to može nadomjestiti.

Ključne riječi
reciklirani agregat, leteći pepeo, održivost, tlačna čvrstoća, trajnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Malešev, M., Radonjanin, V., Vukoslavčević, S., Supić, S., Laban, M.: Utjecaj letećeg pepela i smanjenja vodovezivnog omjera na svojstva betona s recikliranim agregatom, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 9, pp. 811-820, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1379.2015

ILI:

Malešev, M., Radonjanin, V., Vukoslavčević, S., Supić, S., Laban, M. (2017). Utjecaj letećeg pepela i smanjenja vodovezivnog omjera na svojstva betona s recikliranim agregatom, GRAĐEVINAR, 69 (9), 811-820, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1379.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Photo IMirjana Malesev WEB
Mirjana Malešev
Sveučilište u Novom Sadu
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
2 Radonjanin WEB
Vlastimir Radonjanin
Sveučilište u Novom Sadu
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
3 Draganic WEB
Suzana Vukoslavčević
Sveučilište u Novom Sadu
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
4 Supic WEB
Slobodan Supić
Sveučilište u Novom Sadu
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
5 Laban WEB
Mirjana Laban
Sveučilište u Novom Sadu
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo