Arhiva

UDK: 625.711.3(438)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Program izgradnje mreže autocesta u Poljskoj

Zygmunt Rawicki

Sažetak

U radu se podsjeća na prijašnje koncepcije izgradnje poljske cestovne mreže (1938., 1963., 1972., 1985.) Od devet transeuropskih koridora koji prolaze kroz istočnoeuropske i srednjoeuropske države posebno se prikazuju četiri koridora koji prolaze kroz Poljsku. Izložen je program gradnje autocesta u Poljskoj, prikazani su načini financiranja i navedeni podaci o licencama za autoceste, onim koje su dodijeljene, a također i planiranim. Opisane su obveze i zadaci nositelja licenci.

Ključne riječi
program gradnje, financiranje, licence, mreža autocesta, Poljska, transeuropski koridori

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rawicki, Z.: Program izgradnje mreže autocesta u Poljskoj, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 6

ILI:

Rawicki, Z. (2004). Program izgradnje mreže autocesta u Poljskoj, GRAĐEVINAR, 56 (6)
Autori:

Zygmunt Rawicki
Poljski savez građevinskih inženjera i tehničara