Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena bespilotnih letjelica na prometnoj infrastrukturnoj mreži

Danijela Jurić-Kaćunić, Lovorka Librić, Marijan Car

Sažetak

Učestale nagle klimatske promjene uzrokuju sve veću pojavu odrona na prometnoj infrastrukturnoj mreži. Primjenom bespilotnih letjelica mogu se dopuniti, poboljšati, pa čak i u potpunosti zamijeniti klasični načini kartiranja, određivanja volumena, poprečnih presjeka, slojnica i drugih parametara koji su potrebni za inženjerske analize odrona. U radu se prikazuju mogućnosti korištenja bespilotnih letjelica u ocjeni stanja prometne infrastrukturne mreže, ističući njihove prednosti i nedostatke. Prikazana je zakonska regulativa i znanstvenoistraživačke inicijative za primjenu bespilotnih letjelica.

Ključne riječi
odroni, bespilotne letjelice, prometna infrastruktura, oblak točaka, ortofoto karte

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jurić-Kaćunić, D., Librić, L., Car, M.: Primjena bespilotnih letjelica na prometnoj infrastrukturnoj mreži, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 4, pp. 287-300, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1382.2015

ILI:

Jurić-Kaćunić, D., Librić, L., Car, M. (2016). Primjena bespilotnih letjelica na prometnoj infrastrukturnoj mreži, GRAĐEVINAR, 68 (4), 287-300, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1382.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
MARCIC Danijela WEB2
Danijela Jurić-Kaćunić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
libric WEB
Lovorka Librić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
CAR WEB
Marijan Car
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku