Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Prijedlog seizmičke procjene pravilnih AB okvira

Szabolcs Varga, Cosmin G. Chiorean

Sažetak

Nelinearni dinamički proračun s primjenom vremenskog zapisa, koji se provodi za konstrukcije s više stupnjeva slobode, često vrlo dugo traje i nije praktičan. U radu se predlaže nova računalna metoda razvijena u okviru Eurokoda 8. Metoda se temelji na određivanju kapaciteta konstrukcije pomoću metode postupnog guranja, i seizmičkog zahtjeva primjenom nelinearnog dinamičkog proračuna s vremenskim zapisom za sustav s jednim stupnjem slobode. Posebno se razmatra utjecaj raspodjele horizontalnog opterećenja na određivanje kapaciteta, te utjecaj histereznih modela na odgovor sustava pri određivanju seizmičkog zahtjeva.

Ključne riječi
metoda postupnog guranja, histerezni modeli, neelastični spektar kontinuirane čvrstoće, neelastični spektar kontinuirane duktilnosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Varga, S., Chiorean, C. G.: Prijedlog seizmičke procjene pravilnih AB okvira, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 12, pp. 1137-1151, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1390.2016

ILI:

Varga, S., Chiorean, C. G. (2017). Prijedlog seizmičke procjene pravilnih AB okvira, GRAĐEVINAR, 69 (12), 1137-1151, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1390.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
varga WEB
Szabolcs Varga
V&V Projekt srl, Rumunjska
Chiorean WEB
Cosmin G. Chiorean
Tehničko sveučilište Cluj-Napoca, Rumunjska