Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Aluminij kao materijal za suvremene konstrukcije

Davor Skejić, Ivica Boko, Neno Torić

Sažetak

U radu se daje sustavan prikaz aluminijskih legura, te se na primjerima primjene aluminija u suvremenim građevinskim konstrukcijama naglašavaju njegove prednosti. Ubrzani razvoj normi za ovaj "novi" materijal omogućuje njegovu primjenu, no za stvarno povećanje te primjene nužno je o tome dodatno educirati sve sudionike gradnje, a posebno inženjere konstruktore.

Ključne riječi
aluminijske legure, konstrukcije, norme, projektiranje, primjena

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skejić, D., Boko, I., Torić, N.: Aluminij kao materijal za suvremene konstrukcije, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 11, pp. 1075-1085, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1395.2015

ILI:

Skejić, D., Boko, I., Torić, N. (2015). Aluminij kao materijal za suvremene konstrukcije, GRAĐEVINAR, 67 (11), 1075-1085, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1395.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Neno Toric WEB
Neno Torić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije