Arhiva

UDK: 627.11.001.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kruženje vode u zemljinom sustavu

Dragutin Gereš

Sažetak

Opisuje se konstantno kruženje vode na Zemlji, pri čemu se Zemlja promatra kao sustav u kojem su procesi u globalnom okolišu povezani. Analizira se hidrološki ciklus i daje se procjena globalne bilance vodnih resursa i dinamika iskorištavanja tih resursa. Opisuju se antropološki utjecaji i utjecaji klimatskih promjena na hidrološki ciklus. Daju se podaci o ukupnom volumenu vode na Zemlji i upozorava se da je od toga manja količina raspoloživa slatka voda za ljude i ekosustave.

Ključne riječi
iskorištenje vode, svijest o važnosti vode, sustavi, Zemlja, kruženje vode, bilanca vodnih resursa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gereš, D.: Kruženje vode u zemljinom sustavu, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 6

ILI:

Gereš, D. (2004). Kruženje vode u zemljinom sustavu, GRAĐEVINAR, 56 (6)
Autori:

Dragutin Gereš
Hrvatske vode